Kalastuskunta

Juojärvestä on noussut komea haukisaalis. Kuvassa vasemalla Reino Räsänen ja oikealla Paavo Räsänen.

Viuruniemen kalastuskunta perustettiin vuonna 1952.

Aikaisemmin Viuruniemen vesialueen pinta-ala oli 2700 ha, sisältäen seuraavat alueet: Juojärvi, Aitalampi, Ylimmäinen, Ruoholampi, Mökköslampi. Viuruniemen osakaskunta kuuluu nykyään Vaikkojoki – Juojärven kalatalousalueeseen.

Vaikkojoki-Juojärvi kalatalousalueella on 37 kalatalousalueen kokouksessa äänioikeutettua vesialueen omistajaa (omistavat vähintään 50 ha vesialuetta).

Kalatalousalueen keskeisin vesialue on Juojärvi–Rikkavesi-järviallas, johon pohjoisessa ovat salmien välityksellä yhteydessä  KaavinjärviRetunen ja Saarijärvi. Näistä Juojärvi–Rikkavesi ja Kaavinjärvi ovat samassa vedenkorkeustasossa. Viiden edellä mainitun järvialtaan yhteenlaskettu pinta-ala on 34 049 hehtaaria, josta Juojärvi–Rikkavesi-pääallas kattaa 83 prosenttia.

Vaikkojoki on kalatalousalueen merkittävin jokireitti. Kajoonjärvestä alkavalla jokireitillä on pituutta lähes 60 kilometriä ja se laskee Kärenjärveen ja siitä edelleen Saarijärveen. Reitillä sijaitsee 22 koskialuetta, joihin kunnostettiin vuosina 2009–2011 virtakutuisille kalalajeille, erityisesti taimenelle lisääntymis- ja poikasalueita.

Juojärvi-Rikkavesi-alueella (ml. Kaavinjärvi ja Saarijärvi lähes kokonaan sekä Rauvanjärvi) ja Vaikkojoen alueella on viehekalastuksen yhteislupa-alueet, joille kalatalousalue myy kalastuslupia. Kalastusluvat.

Kalastusmerkkejä myyvät Viuruniemessä Paavo Räsänen ja Tapio Malinen. Kalastuksen valvojana toimii Raimo Sahlman. 

Kalatalousalueen vesien tärkeimmät saaliskalat ovat siika, kuha ja taimen. Muikkukanta on vahvistunut Juojärvi-Rikkavedellä viime vuosina. Järvitaimen ei merkittävässä määrin lisäänny alueen vesissä ja sen kanta on lähes kokonaan istutusten varassa. Kalatalousalueen joistakin virtavesistä on kuitenkin tavattu luonnonkudusta peräisin olevia taimenia (Vaikkojoki, Sivakkajoki, Mäntyjoki ja Rauvanjoki). Vaikkojokeen istutetaan pyyntikoista kirjolohta.

Kalastuskunnan tehtävänä on järjestää kalastus- alueellaan toiminta niin, että pyritään mahdollisimman suureen Juojärven vesialueen pysyvään tuottavuuteen. Kalakantaa on käytettävä järkiperäisesti ja sitä on hoidettava sekä lisättävä.

Vuonna 2012 Viuruniemen kalastuskunta, Viuruniemen kyläyhdistys ja Marttayhdistys järjestivät heinäkuussa ”Kylä kalastaa” viikon, jonka yhtenä tapahtumana oli 14.7. pidetty kalastuskunnan 60-vuotisjuhla Lypsyniemen kylätalolla.

 

Viuruniemen kalastuskunta on osallistunut omalta osalta Palokin voima-laitokselle määrättyyn järvitaimenen velvoite-istutuksiin omakustanteisesti on istutettu mm. siikaa, kuhaa, harjusta ja nieriää. Kalastuskunnan pyydysyksiköiden kokonaismäärä on 3000 yksikköä. Yleisimpiä kalastusmuotoja nykyisin ovat viehe- ja verkkokalastus. Kalastusalueella on ainakin yksi nuottakunta.  

Nuotanvetoa Viuruniemessä v. 2010.

Kalastuskunnan toiminnasta antaa tietoa Tapio Malinen, p. 050 5557 142.

Heimo Malisen runo KALAN LAULU
Tapahtui Juojärven Isäntähiekalla 8.7.2012