Kirja Viuruniemestä

Alla on lyhyt esittely Heimo Malisen kirjoittamasta kirjasta, jota painatetaan tilausten perusteella. Kirjan hinta tulee olemaan n.20-25€/kpl. Jos olet kiinnostunut ostamaan kirjan, ota yhteyttä Saila Keroseen, 050 3069905.

RAJATAPAUS
Kirjoittaja kiinnostui siitä, missä ovat synnyinkylän rajat, mitä rajoilla on tapahtunut, mitä rajoilla ja rajojen takana on ja mitä siellä on ollut.
”Ja missä löytyy se kylä, se kallis maailmankulma, jossa Viuruniemen kansa asuu ja rakentelee? Tiedämmekö sen rajat, sen salaisesti lymyävät järvet, sen hongistoiset harjanteet?” (Mukailtu Aleksis Kiven kirjasta ”Seitsemän Veljestä”)
Kirjoittaja on käynyt läpi Viuruniemen rajat; kiertänyt koko kylän, katsellut rajojen taakse…hyvinkin kauas rajojen taakse…kauas aikojenkin taakse…
Näin ovat löytyneet tietymättömissäkin olleet jäljet, joita rajojen ylittäjät ja rajojen takana eläneet ovat aikojen kuluessa jättäneet.
Tosiseikat, tarut, tiede, mielikuvitus ja huumorikin on kirjassa sovitettu yhteen. Mennyt elää nykyisyydessä, nykypäivä peilautuu menneisiin… kaukaiset seudut elävät kylän horisontissa… kylän olemus liittyy suurempiin kokonaisuuksiin.
Kyseessä ei ole Viuruniemen historia- eikä muisteluteos. Kirja pyrkii osaltaan olemaan kunnianosoitus menneiden polvien työlle. Samalla se myös pyrkii hahmottamaan ja havainnollistamaan sitä, mikä paikka kylällämme on isänmaassamme…ja maailmassa…ja maailmankaikkeudessa…