Kalastuskunta

sumu99Viuruniemen kalastuskunta perustettiin vuonna 1952 ja se kuuluu Juojärven kalastusalueeseen.

Vuonna 2012 kalastuskunta, Viuruniemen kyläyhdistys ja Marttayhdistys järjestivät heinäkuussa ”Kylä kalastaa” viikon, jonka yhtenä tapahtumana oli 14.7. pidetty kalastuskunnan 60-vuotisjuhla Lypsyniemen kylätalolla.

 

 

Viuruniemen vesialueen pinta-ala 2700 ha, sisältäen seuraavat alueet: Juojärvi, Aitalampi, Ylimmäinen, Ruoholampi, Mökköslampi.

Kalastuskunnan tehtävänä on järjestää kalastus- alueellaan toiminta niin, että pyritään mahdollisimman suureen Juojärven vesialueen pysyvään tuottavuuteen. Kalakantaa on käytettävä järkiperäisesti ja sitä on hoidettava sekä lisättävä.

Vuosittain osallistutaan omalta osalta Palokin voima-laitokselle määrättyyn järvitaimenen velvoite-istutuksiin omakustanteisesti on istutettu mm. siikaa, kuhaa, harjusta ja nieriää

Kalastuskunnan pyydysyksiköiden kokonaismäärä on 3000 yksikköä. Yleisimpiä kalastusmuotoja nykyisin ovat viehe- ja verkkokalastus. Kalastusalueella on kaksi nuottakuntaa.  Kalastusmerkkejä myyvät Paavo Räsänen, Paavo Pietarinen, Tapio Malinen ja Oiva Kostamo. Kalastuksen valvojina toimivat Paavo Räsänen ja Ensio Kuokkanen.

Vuonna 2014 tulivat voimaan seuraavat rajoitukset:

verkkopyynnissä alle 5 metrin vesialueella ei solmurajoituksia
Järvilohen, -taimenen ja nieriän alamitaksi 60 cm
yli 5 m syvemmissä vesissä verkkopyynti on sallittu ainoastaan solmuvälillään 60 mm ja sitä harvemmilla verkoilla. Säädös on voimassa ympäri vuoden.
pinta- ja välivesipyynnissä pienin sallittu solmuväli on 80 mm
solmuvälirajoitukset eivät koske muikun kalastusta solmuväliltään alle 21 mm verkoilla
Kalastuskunnan alueella ei ole alueellisia rajoituksia.

Kalastuskunnan toiminnasta antaa tietoa Tapio Malinen, p. 050 5557 142